Po absolvovaní výcviku PPL (H) a úspešnom preskúšaní examinátorom sa pilot-žiak stáva samostatným pilotom vrtuľníka v súlade s celoeurópskou legislatívou EASA , PAR-FCL.

 

Výcvik začína absolvovaním základnej teoretickej a pozemnej prípravy, nasleduje praktický výcvik. 🚁💨

  • Žiak musí vo výcviku absolvovať zo zákona min. 45 hodín praktických cvičení, počas ktorých sa pilot žiak oboznámi s technikou pilotáže vrtuľníka od základných letových manévrov cez núdzové postupy až po navigačné lety a základy letu podľa prístrojov.

  • Počas výcviku sa žiak priebežne pripravuje na teoretické skúšky na Dopravnom úrade.

  • Pred prvým samostatným letom musí byť žiak držiteľom preukazu rádiotelefonistu leteckej pohybovej služby a lekárskeho osvedčenia min. 2. triedy, zároveň musí byť vo veku najmenej 16 rokov.

Cieľom typového výcviku je získanie teoretických znalostí a praktických zručností pre získanie typovej kvalifikačnej kategórie na daný vrtuľník. 🚁💨
 
  • Výcvik pozostáva z najmenej z 5 hodín praktických cvičení (resp. 3 hodín pri výcviku na MD500, ak je pilot držiteľom typovej kvalifikačnej kategórie na iný jednomotorový turbínový vrtuľník)

  • 8 hodín teoretickej prípravy

  • Pred zaradením do výcviku musí byť záujemca držiteľom preukazu spôsobilosti minimálne súkromného pilota vrtuľníkov PPL (H) spolu s platným osvedčením zdravotnej spôsobilosti min. 2. triedy, zároveň musí byť vo veku najmenej 17 rokov.

Cieľom výcviku je vycvičiť uchádzača na úroveň potrebnú pre získanie kvalifikačnej kategórie na nočné lety VFR.

Pilot s uvedenou kvalifikáciou je spôsobilý vykonať bezpečne let v podmienkach VMC podľa pravidiel VFR v noci, je schopný efektívne riešiť núdzové situácie a vykonávať príslušné postupy. 🚁💨

  • Výcvik pozostáva z najmenej 5 hodín praktických cvičení

  • Žiadateľ o výcvikový kurz na získanie kvalifikačnej kategórie na nočné lety VFR musí byť držiteľom platného preukazu spôsobilosti pilota vrtuľníkov PPL (H) a zároveň